Sindirim Sistemimiz

Vücudumuzun yaşamını sürdürebilmesi için yağ, protein, karbonhidrat, vitamin, su ve mineraller gibi maddelere ihtiyacı vardır. Bu maddeleri de besinler sayesinde elde ederiz. Fakat besinlerden gelen bu maddeler vücudumuz için fazla büyüktür. Bunun için de bu besin maddelerinin kana ve hücrelere geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir. Allah-u Teala nasıl yaratmış ki besinler ağızdan,yutağa, yutaktan soluk borusuna oradan da mideye geçer. Mideden ince bağırsağa, sonra kalın bağırsağa ve son olarak anüse geçer. Şimdi bunları yakından inceleyelim. 

Ağız

Sindirim Ağızda başlar. Dişler besinleri çiğneme yolu ile parçalar,ezer ve mekanik sindirim yapar. Besinlerin çiğneme yoluyla mekanik sindirimi burada başlar. Tükürük bezleri sayesinde besinler ıslatılır ve yumuşatılır. Tükürük içindeki enzimler(pityalin) ile karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar. Dil sayesinde besinler yutulur ve yutağa gider. 

Yutak

Ağızdan sonra gelen boşluktur. Ağızda çiğnenen ve yumuşatılan besinleri yutkunma sayesinde yemek borusuna iletir. Yutakta mekanik ya da kimyasal sindirim yoktur. 

Gırtlak

Yutağın alt tarafında bulunan, soluk borusu ile yemek borusunu ayıran, kıkırdaktan oluşan bir yapıdır. Yemek yenirken yutkunma sırasında gırtlak soluk borusunu kapatıp yemek borusunu açarak besinlerin soluk borusuna gitmesini önler. Yemek yenirken konuşulursa besinler soluk borusuna kaçabilir.

Yemek Borusu

Yutak ile mide arasında uzanan, soluk borusunun arkasında bulunan, düz kaslardan oluşan organımızdır. Görevi yutaktan gelen besinleri mideye iletmektir. Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez. 

İnce Bağırsak 

Uzun ve kıvrımlı bir boru olup sindirim sisteminin en uzun organıdır. Besinlerin sindiriminin tamamlandığı ve sindirilen besinlerin kana geçtiği yerdir. İnce bağırsak yağların kimyasal sindiriminin başladığı ve tamamlandığı yerdir. Ayrıca ağızda sindirilemeyen karbonhidratların midede sindirilemeyen proteinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Bu nedenle ince bağırsak kimyasal sindirimin asıl yapıldığı yerdir. İnce bağırsakta besinlerin emilim yoluyla kana geçtiği yerlere ‘tümür villüs’ denir. 

Kalın Bağırsak

İnce bağırsaktan anüse kadar uzanan kalın borudur. Kalın bağırsakta sindirim olmaz villüsler bulunmaz. Sindirim atıklarının depolandığı yerdir. Atık maddelerin de sindirim sisteminin son bölümü olan anüse iletilmesini ve anüsten dışkı yoluyla atılmasını sağlar. 

Anüs

Kalın bağırsaktaki dışkıların vücut dışına atıldığı yerdir ve sindirim sisteminin en son bölümüdür. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *