Flutter Projesine Firebase Nasıl Dahil Edilir?

Merhaba bu yazıda, bir flutter uygulamamıza Firebase’i entegre etmeyi anlatacağım. Bir flutter projesine Firebase i entegre ederek Firebase in bize sağladığı birçok servisten yararlanabiliriz. (Örneğin; database, authentication, notification vs. ) Bu işlem için 2 farklı yol bulunmaktadır:

 1. Firebase console üzerinden ios ve android için ayrı ayrı direktifleri izlemek.
 2. FlutterFire CLI kullanarak hızlı ve efektif bir şekilde birden fazla platform için aynı anda entegrasyon sağlamak. 

Biz 2. yöntemi kullanacağız. Sırası ile aşağıdaki adımları takip edelim.

 1. Firebase Console a Girelim ve Yeni Projemizi Oluşturalım

İstediğimiz isimde bir proje oluşturalım ve herhangi başka bir işlem yapmadan devam edelim.

 1. Firebase CLI’ı bilgisayarımıza kuracağız.

  Bunun için bilgisayarımıza ilk olarak node.js i kurmalıyız. Bu adımdan sonra aşağıdaki komutu çalıştıralım:

npm install -g firebase-tools

 1. Firebase CLI’yı aktifleştirmeliyiz.

Aşağıdaki komut ile aktifleştirme işlemini gerçekleştirebiliriz:

dart pub global activate flutterfire_cli

 1. FlutterFire konfigürasyonunu sağlamalıyız.

Bu kısımda bir firebase projesi seçeceğiz eğer yoksa oluşturacağız ve istediğimiz platformlar için konfigürasyonu sağlayacağız.

flutterfire configure

Yukarıdaki komutu çalıştırdığımızda flutter console da bulunan projelerimiz listelenecek buradan 1. adımda oluşturduğumuz projemizi seçelim ve istediğimiz platformları ekleyip enter a basalım. İşlem tamamlandığında konfigürasyon dosyaları otomatik olarak projemize dahil edilecek.

 1. Gerekli Paketleri Projemize Dahil Edelim.

pubspec.yaml dosyasına gerekli paketleri ekleyelim:

 • firebase
 • firebase_core
 1. Firebase Uygulamasını Initialize Edelim.
Future<void> main() async {
 WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
 await Firebase.initializeApp(
  options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
 );
 runApp(const MyApp());
}

İşlemlerimiz bu kadar. Şimdi projemizi çalıştırarak test edebiliriz.

NOT: 

Firebase’in 

android için desteklediğini compile versiyonu: 28 ve üzeri, (android/app/build.gradle)

ios için ise 10 ve üzeri platform versiyonudur. (ios/podfile)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *